El och energi är två nödvändiga resurser i ett modernt samhälle.

Energi är en osynlig kraft som finns överallt. Energin kan tas tillvara på och användas till att värma upp hus. Det finns många tekniska metoder för det, till exempel bergvärme, pelletsvärme och frånluftsvärme.

Elen kan också användas till att värma upp hus, men den används främst till att driva lampor och elektronik. Elen måste också framställas. Det kan till exempel ske i ett kärnkraftverk eller genom utnyttjande av solen (solceller).

I och med att klimatförändringen blir allt tydligare är valet av energikällor mycket viktigt. På den här webbplatsen finns information om för- och nackdelar med olika energikällor, pris, installationskostnader och hur de fungerar.